fbpx

דעו את זכויותיכם – noarjob


בדומה לעובדים בכל גיל, גם לבני נוער יש זכויות מסוימות, כאשר הם מועסקים במקום עבודה. זכויות אלה, שהחוק מגדיר בבירור, מתבטאות גם במצבי תאונה. למעשה, אז הן עשויות להיות חשובות במיוחד, לאור ההשלכות הקריטיות, שיש לתאונות כאלה לעתים על חיי האדם, לאורך השנים הבאות. אלה כמה נקודות מפתח, שמומלץ לדעת על כך:

תביעה לביטוח

כאשר בני נוער עובדים במקום עבודה כלשהו, המעסיק מחויב לשלם עבורם דמי ביטוח לאומי (ואגב, אסור להוריד תשלום זה מהשכר). ביטוח זה, כולל ביטוח תאונות עבודה. משמעות הדבר היא, שיש לכם את הזכות להגיש תביעה עקב תאונת עבודה לביטוח הלאומי ולתבוע פיצויים, בעקבות התרחשות תאונת עבודה. הזכות לקבל סיוע מביטוח לאומי במצב כזה, לא תלויה בשאלה מי אשם בתאונה או בצורך להוכיח זאת. גם אם זו אשמתכם – זכויותיכם בנידון נשמרות בביטוח הלאומי. עקרונית, ניתן להגיש את התביעה עד שבע שנים ממועד התרחשותה וקטין שתובע לגבי נזקי גוף עקב התאונה, יכול להגיש את התביעה עד גיל 25.

עניין של הגדרה

מה זו תאונת עבודה? חשוב לדעת, שתאונת עבודה עשויה להיות גם תאונה שהתרחשה בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו. “תאונת עבודה” מוגדרת כאחד מהסוגים של “פגיעה בעבודה”, אשר כוללים אגב גם “מחלות מקצוע”. אלה הן מחלות שנגרמות באופן אופייני מעבודה במקצועות שונים. למשל, מקצועות עם סיכון מוגבר של חשיפה לרעש חזק לאורך זמן. מאחר שמחלות מקצוע מתבטאות בעיקר בעבודה לאורך זמן, הן פחות רלבנטיות לנוער, אבל חשוב להיות מודע להיבט הסיכונים המיוחדים שיש בעבודות שונות, גם מעבר לנושא מחלות המקצוע.

תאונות עבודה- בקרב קטינים דעו את זכויותיכם

חובות המעסיק

החוק קובע נקודות מחייבות רבות לגבי העסקת בני נוער וחשוב להיות מודעים להן. קטין מוגדר מי שהוא מתחת לגיל 18. הגיל בו מותרת העסקת קטינים הוא החל מ-15 או 14 במקרה של קטינים בחופשת לימודים רשמית. אגב, החוק מגדיר סוגי עבודות מסוימות, שבהן אסור להעסיק קטינים. בכל הנוגע לקטינים, החובות השונים של מעסיקים כוללות חובה להתאים את כל הכרוך בעבודה להיותם קטינים (למשל, ציוד בטיחותי שמתאים לגודלם הפיזי). זאת, מעבר לחובות הרגילות של המעסיק, דוגמת מתן הדרכה נאותה לכל עובד באשר הוא. אחד הדברים שמיוחדים בהעסקת קטינים, הוא שמדובר מסיבות מובנות בעובדים חסרי ניסיון או בעלי ניסיון מועט יחסית באותה עבודה. לכן נושא ההדרכה חיוני כאן במיוחד, כמו גם ליווי ופיקוח, ככל שהם נדרשים ובהתאם לנסיבות.

לסיכום

תאונות בעבודה הן אולי דבר שלא נוטים לחשוב עליו יותר מדי, אך מדובר בנושא קריטי, שחשוב לתת עליו את הדעת מראש. כפי שמניעת מקרים כאלה כפופה להנחיות מחייבות של החוק, כך גם במקרה תאונה, אתם לא לבד וכדאי להיות מודעים לזכויותיכם.

להשאיר את המחשבות שלך