fbpx

בחירת מנוי פרימיום

מנוי חינם

0.00

 • מנוי 3 ימים
 • פרסום קורות חיים פעם 1
 • צפייה ב 3 משרות בלבד
 • הגשת בקשה למשרה 1 פעמים

מנוי חודשי

39.00

 • מנוי 1 חודש
 • שליחת קורות חיים ללא הגבלה במשך תקופת מנוי
 • צפייה בקורות חיים ללא הגבלה
 • הגשת בקשה למשרות ללא הגבלה

מנוי חצי שנה

99.00

 • מנוי 6 חודשים
 • שליחת קורות חיים ללא הגבלה במשך תקופת מנוי
 • צפייה בקורות חיים ללא הגבלה
 • הגשת בקשה למשרות ללא הגבלה

מנוי שנתי

169.00

 • מנוי שנה 1
 • שליחת קורות חיים ללא הגבלה במשך תקופת מנוי
 • צפייה בקורות חיים ללא הגבלה
 • הגשת בקשה למשרות ללא הגבלה