fbpx

מה זה טופס 101? – noarjob


טופס 101

טופס 101 הוא סוג טופס שחייבים להכיר בהתחלת עבודה כשכיר. בין אם מדובר בבני נוער שזו להם עבודה ראשונה בשכר, חיילים משוחררים שמתחילים לעבוד כשכירים או כל מצב אחר בו נושא זה חדש לך – חשוב שתכיר טופס זה ותבין במה מדובר.

מדוע זה חשוב?

בהתחלת עבודה כשכיר, במקום עבודה חדש, חובה להגיש למעסיק טופס בסיסי זה. לכן, חיוני גם להכיר אותו וגם להבין איך ממלאים טופס 101.

במה מדובר?

טופס 101 הוא טופס סטנדרטי שהגדירה רשות המסים, אשר ידוע גם בשמו המלא “כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על-ידי המעביד”. טופס זה, מהווה בסיס לקבלת הקלות מס, הטבות וזיכויים, שצריכים לקבל ביטוי כבר בחישוב המשכורת הראשונה. לכן, יש בטופס 101 צורך טכני משמעותי מאוד מבחינת הנהלת חשבונות, עוד לפני קבלת משכורת זו. נציין, כי יש גם הטבות מיוחדות עבור בני נוער, דוגמת “נקודת זיכוי” למי שגילו מתחת 18.

תיאום מס

היבט נוסף של טופס 101, הוא שימוש בו כחלק מהתהליך שמכונה “תיאום מס”, שהוא עדכון רשויות המס לגבי קבלת שכר מיותר ממקור אחד.

מתי מגישים?

טופס 101 יש להגיש בתוך שבעת הימים הראשונים לעבודה. יוצא דופן, הוא מקרה בו מקבלים את המשכורת לפני כן ואז יש להגיש זאת ביום קבלת המשכורת.  כמו כן, יש להגיש טופס 101 בתחילת שנת מס, משמע כל ראשון בינואר. במקרים בהם חל שינוי בפרטים מהותיים לטופס, יש לעדכן את המעסיק תוך 7 ימים, באמצעות הגשת טופס מעודכן. מדובר על שינויים מהותיים, דוגמת נישואים או התחלת עבודה במקום עבודה נוסף. אם לא מגישים את הטופס בזמן עם התחלת עבודה במקום חדש, המעסיק לא יוכל לקחת בחשבון זיכויים שונים שמגיעים לעובד במס והוא יהיה מחוייב לבצע ניכוי מס מירבי. יש אמנם דרכים לתקן זאת בהמשך (בקשת החזר ממס הכנסה או זיכוי בדיעבד במשכורת עתידית על ידי המעסיק), אבל חבל על הטרחה לכל הצדדים ומוטב לטפל בכך מראש, כהלכה.

איך ממלאים?

דוגמא לטופס 101, ניתן לראות באתר רשות המיסים באזור העוסק בטפסים. שפת הטופס ברורה ופשוטה יחסית ואת רובו קל למלא לבד. בנוסף לכך, בתחתית הטופס יש שורת הסברי עזר ממוספרים, אשר מקושרים למקומות הרלבנטיים בטופס. לטופס יש לצרף צילום של תעודת הזהות, כולל צילום הספח. בטופס עצמו, מפורטים מסמכים נוספים שעשויים להידרש, בהתאם לנסיבות. חשוב לזכור לחתום על הטופס וכמובן, למלא את כל המידע הנדרש ובמדוייק. כאשר זו לא הגשה ראשונה, הטופס עשוי להיות מלא חלקית מראש על ידי המעסיק ובמקרה כזה, חשוב לוודא דיוק ועדכניות של הפרטים.

 

לסיכום

טופס 101 איננו מסובך להבנה או מילוי, אבל חיוני למלא אותו בתשומת לב ובזמן. זאת, מאחר שהשפעתו על גובה המשכורת נטו שתתקבל, משמעותי מאוד.

להשאיר את המחשבות שלך